TERMOWIZJA AMB inż. Mateusz Branewski tel. 514-278-804 e-mail: kontakt.amb@gmail.com
Pomiary termowizyjne TERMOWIZJA Garwolin Otwock Warszawa
badania termowizyjne, pomiary termowizyjne, termografia, pomiary wilgotności, ekspertyzy techniczne

Raporty z badań

Wynikiem prowadzonych badań  jest raport – sprawozdanie z wykonanych pomiarów.
Sporządzany jest on w formie elektronicznej lub papierowej, zazwyczaj w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Raport zawiera informację na temat danego obiektu, warunków pomiarowych, dane z pomiarów, zdjęcia, termogramy a co najważniejsze wnioski i spostrzeżenia.

Wykonujemy raporty za pomocą profesjonalnych oprogramowań komputerowych, do których należy m.in. oprogramowanie firmy „Flir”Nasze badania oraz raporty zgodne są z aktualną normą dotyczących konkretnych badań.

TERMOWIZJA AMB inż. Mateusz Branewski tel. 514-278-804 e-mail: kontakt.amb@gmail.com